Nå ind til dine kvaliteter og dine ressourcer – find hjem i dig selv

Ønsker du at blive mødt i din kerne og dit autentiske jeg, og ønsker du at blive mødt som et helt menneske, så er spirituel integrativ krops- og psykoterapi det rigtige for dig. Her er der fokus på udfoldelse af din kerne og din essens med alle dine kvaliteter og potentialer samtidig med, at du frigøres mere og mere fra dine traumer og mønstre. Sammen arbejder vi med at styrke og nære dine ressourcer, så dine forsvar og problematikker kan give slip og forløses. Vi arbejder i dybden med årsagerne og rødderne til dine problematikker, da det er her forsvarene er opstået. Dine forsvar kom engang til for at passe på dig. Nu er det på tide de får lov at holde ferie, så du igen kan stråle fra din kerne. Vi arbejder med dine afhængigheder, din angst, din depression, din stress, din spiseforstyrrelse, dine kropslige symptomer og reaktioner eller dine andre adfærdsmønstre og psykiske reaktioner.

Din krop husker! Alle cellerne i din krop husker! Netop derfor kan dine traumer, problematikker og forsvar sidde fast i kroppen. Derfor arbejder vi også med din krop i terapien. Gennem din krop kan vi arbejde sammen om at forløse dine traumer og skabe flow i stagneret energi. Vi arbejder henimod at skabe en tryg base i dig, så du kan møde verden fra et sikkert og stabilt sted. 

Du vil gennem terapien opleve, hvordan din sjæl bliver mødt på et meget dybt plan for lige præcis det, den er. Gennem kreative processer arbejder vi frem mod åbning til dit livsformål og din mission med at være i livet. Vi arbejder hen mod det sted, hvor du står stærkt i din essens og kan gå ind i trygge og sunde relationer og møde verden herfra.

Nå ind til dine kvaliteter og dine ressourcer – find hjem i dig selv

Ønsker du at blive mødt i din kerne og dit autentiske jeg, og ønsker du at blive mødt som et helt menneske, så er spirituel integrativ krops- og psykoterapi det rigtige for dig. Her er der fokus på udfoldelse af din kerne og din essens med alle dine kvaliteter og potentialer samtidig med, at du frigøres mere og mere fra dine traumer og mønstre. Sammen arbejder vi med at styrke og nære dine ressourcer, så dine forsvar og problematikker kan give slip og forløses. Vi arbejder i dybden med årsagerne og rødderne til dine problematikker, da det er her forsvarene er opstået. Dine forsvar kom engang til for at passe på dig. Nu er det på tide de får lov at holde ferie, så du igen kan stråle fra din kerne. Vi arbejder med dine afhængigheder, din angst, din depression, din stress, din spiseforstyrrelse, dine kropslige symptomer og reaktioner eller dine andre adfærdsmønstre og psykiske reaktioner.

Din krop husker! Alle cellerne i din krop husker! Netop derfor kan dine traumer, problematikker og forsvar sidde fast i kroppen. Derfor arbejder vi også med din krop i terapien. Gennem din krop kan vi arbejde sammen om at forløse dine traumer og skabe flow i stagneret energi. Vi arbejder henimod at skabe en tryg base i dig, så du kan møde verden fra et sikkert og stabilt sted. 

Du vil gennem terapien opleve, hvordan din sjæl bliver mødt på et meget dybt plan for lige præcis det, den er. Gennem kreative processer arbejder vi frem mod åbning til dit livsformål og din mission med at være i livet. Vi arbejder hen mod det sted, hvor du står stærkt i din essens og kan gå ind i trygge og sunde relationer og møde verden herfra.

Sådan arbejder jeg med dig gennem krops- og psykoterapi

Spirituel Integrativ Krops- og Psykoterapi er en holistisk, levende og kreativ terapiform, hvor der arbejdes med dine adfærdsmønstre og forsvar såvel som dine kvaliteter og dine potentialer. Her er det relationen mellem terapeut og klient, der skaber grobund for heling og vækst. Sammen skaber vi et sikkert og trygt rum, du kan læne dig ind i. Vi arbejder med årsagerne og rødderne til dine problematikker i et flow gennem kreative processer. Samtidig er der hele tiden fokus på at understøtte dine ressourcer og sætte lys på dig og din essens.

Jeg arbejder helhedsorienteret med din krop, dit sind og din sjæl. Jeg støtter dig i at fremme dine ressourcer, dine kvaliteter og dine potentialer, og møder dig lige der, hvor du er. Jeg skaber trygge rammer og plads til dig. Alt er velkomment, alt må være her, og der er plads til hele dig med alle dele af dig. Med terapien går vi dybt sammen i et nysgerrigt og undersøgende univers. Her er der rum til transformation og forandring, frigørelse og forløsning, udvidelse og udfoldelse, sammentrækning og stagnation, sårbarhed og vrede.

Jeg har fokus på at skabe en tryg relation med dig og at skabe et nærværende og lyttende terapeutisk rum. Jeg går autentisk og rent ind i det terapeutiske arbejde og i relationen med dig. Jeg rummer dig, og jeg udfører terapi med dig – ikke dig.

Sådan kan vi arbejde med lige præcis dine ønsker

Sådan kan vi arbejde med lige præcis dine ønsker

I krops- og psykoterapi kan vi arbejde med lige præcis det, du ønsker. Det kan være du ønsker at arbejde med dine relationer, dit parforhold, din angst for livet, din afhængighed, din spiseforstyrrelse eller andre adfærdsmønstre, der forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. Det kan også være du ønsker at udfolde din sjæl og dine kvaliteter yderligere. Du ønsker måske at finde frem til dit livsformål eller din mission med at være i livet. Alle dine ønsker er velkomne. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi kan arbejde med lige præcis dine ønsker til terapien, så skriv til mig på mfsc@napurtikon.dk eller ring til mig på 61129930. Så får vi en personlig snak om, hvordan jeg kan hjælpe og støtte dig.

Værktøjer

I terapien arbejder jeg med mange forskellige værktøjer, som jeg fletter ind løbende. Hvis du har et ønske til at arbejde med et bestemt værktøj, er du også velkommen til at henvende dig til mig. Jeg arbejder bl.a. med

Samtaleterapi

Kropsterapi

Tegneterapi

Drømmeterapi

Åndedrætsterapi

Traumeforløsning

Energiarbejde

Relationelt arbejde

Familieopstillinger

Sjælemøder

Guidede meditationer

Terapeutisk guidede øjen- og kropsbevægelser (TGØK)

Åndedrætsterapien og TGØK kræver særlig henvendelse, da disse kræver booking af dobbelttid. Jeg er blevet undervist i ovenstående værktøjer gennem min uddannelse i psykoterapi på Tobias-skolen.

Praktisk

Alle værktøjer inden for krops- og psykoterapi integreres og væves ind i hinanden gennem de terapeutiske sessioner. Kropsterapien foregår altid fuldt påklædt og evt. på briks. Ved hver session har vi en indledende og afklarende samtale om dine ønsker med terapien. Ved afslutningen af sessionen har vi en afrundende samtale om din oplevelse med terapien og dine indsigter. Første gang du kommer i klinikken vil vi snakke om, hvor ofte du ønsker terapi, og hvordan vi kan skabe det mest optimale terapiforløb for dig. En session varer typisk 90 min. (dog åndedrætsterapi 180 min. og TGØK 120 min.). Du kan klikke her for at se en prisliste.

Vil du starte i et terapiforløb?